Dokumentacja techniczna remontów budynków

Oferujemy usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej kompleksowych remontów budynków wielorodzinnych oraz zmian sposobu ich ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej w nieruchomościach Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni. W zakresie usługi przygotujemy projekt techniczny, prowadzimy wszelkie wymagane uzgodnienia oraz opracowujemy kosztorys inwestorski i przedmiar prac. Oferujemy również doradztwo w zakresie wyboru wykonawcy remontu budynku, jak i możemy prowadzić nadzór autorski.