Kosztorysy budowlane i dokumentacja techniczna zmiany sposobu ogrzewania i dostarczania ciepłej wody

Dla klientów indywidualnych oferujemy usługę opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zmiany sposobu ogrzewania lokali mieszkalnych. W zakresie usługi przygotujemy projekt techniczny, prowadzimy wszelkie wymagane uzgodnienia oraz opracowujemy kosztorys inwestorski i przedmiar prac. Oferujemy również doradztwo w zakresie wyboru wykonawcy prac. Wykonujemy również kosztorysy budowlane pod planowaną modernizację nieruchomości.