Oferta usług

Instytut Nieruchomości tworzy zespół doradców i specjalistów rynku nieruchomości zapewniając naszym klientom kompleksową usługę. Prowadzimy badania naukowo – badawcze w zakresie branży nieruchomości, wspieramy rozwój ekologicznego budownictwa oraz działamy na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

W zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferujemy usługę nabycia, sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości, wsparcie doradcy kredytowego i ubezpieczeniowego.

Opracowujemy dla wspólnot mieszkaniowych dokumentację projektowo-kosztorysową remontów budynków wielorodzinnych, remontów instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zmiany systemów ogrzewania i ciepłej wody oraz zagospodarowania terenów. Wykonujemy również przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz prowadzimy nadzory inwestorskie.