Nieruchomości to nasza pasja….

Instytut Nieruchomości tworzy zespół doradców i specjalistów rynku nieruchomości zapewnia naszym klientom kompleksową usługę. Prowadzimy badania naukowo – badawcze w zakresie branży nieruchomości, wspieramy rozwój ekologicznego budownictwa oraz działamy na rzecz ograniczenia niskiej emisji.

W zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oferujemy usługę nabycia, sprzedaży oraz wynajmu nieruchomości, wsparcie doradcy kredytowego i ubezpieczeniowego.

Prowadzimy również innowacyjną usługę indywidualnego doradztwa dla właścicieli i najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych w zakresie energetyki, kosztów eksploatacji i zmiany systemów ogrzewania lokali.

Opracowujemy dla wspólnot mieszkaniowych dokumentację projektowo-kosztorysową remontów budynków wielorodzinnych, remontów instalacji wodnych i kanalizacyjnych, zmiany systemów ogrzewania i ciepłej wody oraz zagospodarowania terenów wspólnot mieszkaniowych. Wykonujemy również przeglądy budowlane roczne i pięcioletnie oraz prowadzimy nadzory inwestorskie.

Oferujemy również usługę indywidualnego doradztwa i szkoleń dla zarządów wspólnot mieszkaniowych w zakresie funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, termowizji, kredytowania i przeprowadzenia inwestycji remontowych oraz rewitalizacji terenów.