Blog

mieszkania
Kupno mieszkania wiąże się z podjęciem trudnej i wymagającej przemyślenia decyzji. Nie zawsze łatwo jest zdecydować, czy lepszą opcją jest zakup czterech kątów z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Co więcej, niekiedy wybór utrudnia też zawiła terminologia, która pojawia się w ogłoszeniach. Jeśli zastanawiasz się nad kupnem mieszkania, ale nie wiesz, co kryje się pod pojęciem mieszkanie deweloperskie, dobrze trafiłeś. W poniższym artykule postaramy się wyjaśnić, co oznacza stan deweloperski oraz z czym wiąże się zakup mieszkania...więcej
projekt instalacji
Projektowanie i montaż instalacji gazowej wymaga określonej wiedzy i umiejętności. Bez odpowiedniego planu nie można cieszyć się z funkcjonalnego systemu, który spełni oczekiwania domowników, a nadto zagwarantuje im pełne bezpieczeństwo. Tym samym projekt instalacji gazowej powinien być wykonywany przez osoby posiadające specjalne uprawienia. Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy osób zatrudnionych w gazowni, które nie tylko wyróżniają się kompetencjami w tym zakresie, ale również okażą się wsparciem przy zatwierdzaniu projektu. Należy przy tym pamiętać, że...więcej
kontrola techniczna budynku
Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z art. 61 pkt 1, obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku spoczywa na właścicielu bądź zarządcy. Właściwe utrzymanie, to nie tylko dbanie o porządek wokół budynku i w jego częściach wspólnych. To...więcej
Przegląd budowlany
Każdemu z nas powinno zależeć na bezpieczeństwie. Dlatego też istnieje obowiązek regularnych przeglądów budowlanych. Przeglądy budowlane muszą być przeprowadzane systematycznie i w odpowiednich odstępach czasowym. Należy tutaj również podkreślić, że mogą je wykonywać jedynie osoby mające odpowiednie uprawnienia. Za niedopilnowanie kwestii związanych z tych obowiązkiem, możemy narobić sobie sporo problemów. Co warto wiedzieć na temat przeglądu budowlanego? Sprawdź! Co podlega kontroli podczas przeglądu budowlanego? Przegląd budowlany powinien wykonywany być przynajmniej raz w roku. Warto tutaj...więcej
Projekt budowlany
Projekt budowlany to niezwykle ważny zbiór dokumentów, w którym przedstawione są dokładne plany inwestycji budowlanej. Wchodzi on w skład dokumentacji budowy, której zawartość jest ściśle określona w ustawie o Prawie budowlanym. Wymagania dotyczące prawidłowo wykonanego projektu budowlanego są wysokie, dlatego nie może go sporządzić pierwsza lepsza osoba. Projekt budowlany musi być zrealizowany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi być również zgodny z warunkami przepisów...więcej