Blog

kontrola techniczna budynku
Utrzymanie obiektu budowlanego regulowane jest w Rozdziale 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). Zgodnie z art. 61 pkt 1, obowiązek utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, przy zachowaniu należytego stanu technicznego i estetycznego budynku spoczywa na właścicielu bądź zarządcy. Właściwe utrzymanie, to nie tylko dbanie o porządek wokół budynku i w jego częściach wspólnych. To...więcej
Przegląd budowlany
Każdemu z nas powinno zależeć na bezpieczeństwie. Dlatego też istnieje obowiązek regularnych przeglądów budowlanych. Przeglądy budowlane muszą być przeprowadzane systematycznie i w odpowiednich odstępach czasowym. Należy tutaj również podkreślić, że mogą je wykonywać jedynie osoby mające odpowiednie uprawnienia. Za niedopilnowanie kwestii związanych z tych obowiązkiem, możemy narobić sobie sporo problemów. Co warto wiedzieć na temat przeglądu budowlanego? Sprawdź! Co podlega kontroli podczas przeglądu budowlanego? Przegląd budowlany powinien wykonywany być przynajmniej raz w roku. Warto tutaj...więcej
Projekt budowlany
Projekt budowlany to niezwykle ważny zbiór dokumentów, w którym przedstawione są dokładne plany inwestycji budowlanej. Wchodzi on w skład dokumentacji budowy, której zawartość jest ściśle określona w ustawie o Prawie budowlanym. Wymagania dotyczące prawidłowo wykonanego projektu budowlanego są wysokie, dlatego nie może go sporządzić pierwsza lepsza osoba. Projekt budowlany musi być zrealizowany zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi być również zgodny z warunkami przepisów...więcej
kosztorys budynku
Budowa domu wiąże się z dużymi wydatkami, które należy odpowiednio oszacować, nim przejdzie się do ich realizacji. Sporządzenie kosztorysu budowlanego nie tylko nakreśli kwotę potrzebną do wybudowania domu, ale także pomoże w ewentualnych staraniach o otrzymanie kredytu Czym dokładnie są kosztorysy budynków? Kosztorys budowlany – co to takiego? Jest to dokument finansowy, dotyczący realizacji inwestycji budowlanej. W jego treści określana jest ilość i rodzaj prac, jakie zostaną wykonane w celu wybudowania obiektu, oraz ich koszt....więcej
projektowanie własnego mieszkania
Wykończenie nowego mieszkania to duże wyzwanie. Należy zwrócić uwagę na wiele elementów, które w przyszłości sprawią, że będzie ono funkcjonalne. Jak zaprojektować własne mieszkanie, by spełniało nasze oczekiwania? Rozplanowanie powierzchni Pierwszym, podstawowym krokiem w kierunku zaprojektowania mieszkania jest sprawdzenie jego powierzchni. Wiedząc, ile metrów kwadratowych posiadamy, możemy zacząć planować rozmieszczenie i wielkość pokoi. Należy zwrócić uwagę na miejsca, w których przeprowadzone są piony kanalizacyjne i szyby wentylacyjne, aby wiedzieć, gdzie bez dodatkowych prac ulokować kuchnię,...więcej