Czym są kosztorysy budynków?

kosztorys budynku

Budowa domu wiąże się z dużymi wydatkami, które należy odpowiednio oszacować, nim przejdzie się do ich realizacji. Sporządzenie kosztorysu budowlanego nie tylko nakreśli kwotę potrzebną do wybudowania domu, ale także pomoże w ewentualnych staraniach o otrzymanie kredytu Czym dokładnie są kosztorysy budynków?

Kosztorys budowlany – co to takiego?

Jest to dokument finansowy, dotyczący realizacji inwestycji budowlanej. W jego treści określana jest ilość i rodzaj prac, jakie zostaną wykonane w celu wybudowania obiektu, oraz ich koszt. Tworząc kosztorys budowlany, możemy uzyskać zarys nakładu finansowego, jaki będziemy musieli ponieść, by budynek powstał. W ten sposób oszacowane koszty to sposób na to, by nie zaskoczyły nas żadne niespodziewane wydatki. Kosztorys budowlany to także dokument, który stanowi podstawę do zawarcia umowy z wykonawcą projektu budowlanego i przygotowania harmonogramu poszczególnych robót.

Jak zrobić kosztorys budowlany?

Podstawą do stworzenia kosztorysu budowlanego jest zakupienie projektu budowlanego. To on stanowi podstawę do wszelkich wyliczeń kosztów budowy. Tworzeniem kosztorysu zajmuje się wykwalifikowany kosztorysant, którego doświadczenie oraz znajomość obowiązujących cen i przepisów pozwoli na dokładniejsze wyliczenia.
Dobrze sporządzony kosztorys budowlany to dokument, który może posłużyć przy staraniach o pozyskanie kredytu na daną inwestycję. Jest to również nieodzowna pomoc podczas trwania całej budowy – pozwoli na łatwiejsze kontrolowanie wydatków przy każdym jej etapie.
Dobrze sporządzony kosztorys powinien składać się z kilku elementów, aby faktycznie odzwierciedlał potrzebne nakłady finansowe. Przede wszystkim musi zawierać dokumentację projektową, której podstawą jest projekt budynku. Kolejnym jego elementem jest tzw. przedmiar robót, czyli opis poszczególnych prac budowlanych. Tu powinny znajdować się informacje dotyczące m.in. kosztów związanych z przyłączeniami, budową stanu surowego budynku, jego kryciem i ocieplaniem. W kosztorysie mogą znaleźć się również założenia wstępne, określające standard budynku, czyli materiały, jakie zostaną użyte do wykończenia go.

Stworzenie kosztorysu budowlanego samodzielnie jest możliwe, ale jest także czasochłonne – wymaga m.in. orientacji w etapach poszczególnych prac budowlanych czy aktualnych cenach materiałów. Zlecając stworzenie kosztorysu osobie doświadczonej, zyskujemy pewność, że jest on kompletny i prawidłowo wykonany.